Encore: 'Theory of Everything' آهنگساز Johhann Jóhannsson لمس بی انتها با استفان هاوکینگ بیوگرافی

جوهان جوهانسون که به خاطر امتیازاتی از قبیل تئوری همه چیز و سیکاریو مورد احترام بود ، جمعه در برلین درگذشت. با رسیدن ادای احترام از دوستان ، همکاران و تحسین کنندگان ، Deadline این ویژگی را از اکتبر 2014 روی آهنگساز ارائه می دهد.